Nie wdychaj zanieczyszczeń – kup maskę RESPRO

Założona w 1993 roku firma Respro jest liderem w opracowywaniu rozwiązań problemów występujących w środowisku sportów miejskich. Zanieczyszczenia powietrza mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia emitowane do atmosfery są największym czynnikiem wpływającym na złą jakość powietrza i związane z tym zagrożenia dla zdrowia. Zanieczyszczenia te pochodzą z emisji komunikacyjnej /pojazdy […]

Read more