Założona w 1993 roku firma Respro jest liderem w opracowywaniu rozwiązań problemów występujących w środowisku sportów miejskich.

Zanieczyszczenia powietrza mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia emitowane do atmosfery są największym czynnikiem wpływającym na złą jakość powietrza i związane z tym zagrożenia dla zdrowia. Zanieczyszczenia te pochodzą z emisji komunikacyjnej /pojazdy silnikowe/, przemysłowych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Zanieczyszczenia miejskie dzielą się na dwie odrębne kategorie:

  1. Płyn zawieszony /spaliny Diesla, czarny dym, kurz, pyłki etc./
  2. Gazy i opary /dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, spalone/niespalone paliwa

Maki oddechowe były od wielu lat wykorzystywane w przemyśle w celu ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami unoszącymi się w miejscu pracy. Respro skorzystało z technologii wykorzystywanych w przemyśle do stworzenia masek służących do filtrowania zanieczyszczeń znajdujących się w środowisku miejskim.